KOOPMAN 发表于 2021-9-16 20:18:35

出售舅舅家的土蜂蜜

出售舅舅家的土蜂蜜,正宗土蜂蜜,花蜜,部分有结晶,不是市场上的假蜂蜜或者掺糖掺水的蜂蜜。连罐头大概950G,净重约650G.
江浙沪包邮
13157172517
微信diseased

gxl318 发表于 2021-9-16 21:24:38

一瓶多少钱

KOOPMAN 发表于 2021-9-18 08:45:46

gxl318 发表于 2021-9-16 21:24
一瓶多少钱

80

KOOPMAN 发表于 2021-9-20 21:10:38

80一瓶,一瓶80

KOOPMAN 发表于 2021-9-23 08:06:36

80一瓶,一瓶80

KOOPMAN 发表于 2021-9-23 21:22:29

80一瓶,一瓶80

KOOPMAN 发表于 2021-9-24 10:33:17

正宗土蜂蜜

KOOPMAN 发表于 2021-9-26 18:47:11

正宗土蜂蜜

KOOPMAN 发表于 2021-9-27 10:50:07

说书人说书人

KOOPMAN 发表于 2021-9-29 20:05:35

正宗土蜂蜜

KOOPMAN 发表于 2021-10-8 11:01:14


正宗土蜂蜜

KOOPMAN 发表于 2021-10-9 10:26:13


正宗土蜂蜜

KOOPMAN 发表于 2021-10-11 09:52:16


80一瓶,一瓶80包邮

KOOPMAN 发表于 2021-10-13 14:56:04

正宗土蜂蜜

KOOPMAN 发表于 2021-10-13 20:51:49正宗土蜂蜜

KOOPMAN 发表于 2021-10-14 12:32:51

:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol

KOOPMAN 发表于 2021-10-15 19:46:05

正宗土蜂蜜

KOOPMAN 发表于 2021-10-17 21:49:31

打发打发打发打发反对法

KOOPMAN 发表于 2021-10-18 12:24:13

:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol

KOOPMAN 发表于 2021-10-19 14:11:45

:lol:lol:lol:lol:lol:lol
页: [1] 2 3
查看完整版本: 出售舅舅家的土蜂蜜